Ute_41 kopiaEftersom våra slutsatser och rekommendationer ska användas som beslutsunderlag är det förstås viktigt att kunna leverera objektiva sanningar. Mistat är därför, till skillnad från de flesta andra undersökningsföretagen, fristående och oberoende. Företaget – som grundades 1989 – har lång och bred erfarenhet av undersökningar. Vi kan de allra flesta undersöknings-situationerna och har hjälpt företag inom i stort sett alla branscher. Mistat AB är sedan många år medlem i branschorganisationen ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research).

Mistat AB är ett fullserviceföretag. Den grundläggande filosofin har alltid varit och är fortfarande att all verksamhet ska skötas och kontrolleras inom företaget. Vi genomför alla delmoment som ingår i en undersökning. Detta innebär att vi har full kontroll över undersökningsprocessen; från kundens identifierade problemområde, behov och önskemål till metodutveckling, frågekonstruktion, insamling av data, registrering och bearbetning av erhållen information.

Därefter sker analysarbete och framtagande av rapport innehållande undersökningens uppdragsbeskrivning, genomförande, resultat, slutsatser och eventuellt åtgärdsförslag. Vårt arbete tar inte slut i och med avrapporteringen utan vi ser det som naturligt och önskvärt att även få medverka i uppföljningsarbetet. För oss är det viktigt att endast undersökningar som verkligen behövs genomförs. Många gånger finns redan tillräcklig kunskap på området. Är det enligt vår uppfattning ingen idé att göra en undersökning – så säger vi till!