Servicescore vänder sig till alla som målsätter och planerar service samt till de avdelningar som arbetar med kundupplevelser i olika faser av kundprocessen; från försäljning till leverans, support och reklamationer.

De flesta affärsmål och strategiska beslut i ett företag är på ett eller annat sätt beroende av hur väl företaget tar hand om sina kunder, konsumenter och brukare. Det vet styrelsen och det vet ledningen. Trots dessa insikter hamnar servicearbetet ofta utanför andra rutiner i företaget och kvar blir en uppmaning till medarbetarna att vara trevliga mot kunderna.

I boken “Service – så mycket mer än ett leende” presenteras en modell och ett arbetssätt som handfast och systematiskt stöttar företaget genom hela kundprocessen från första kontakt till den dag som kunden tar avsked.

ServiceScore® är en modell som kartlägger och strukturerar kundrelationen utifrån ett antal viktiga händelser som inträffar och resulterar i möten mellan företaget och kunden. I modellen benämns dessa händelser ”affärsögonblick” då utgången om företaget agerar på rätt sätt kan resultera i fler affärer, större affärer eller nya affärer. Kundens serviceupplevelse kan mätas och varje år delas ett särskilt pris ut till företag, myndigheter och organisationer som enligt svenska folket anses ge bäst service.

Utskrift
 
Service_webb
 
Print