Mistat AB

Mistat AB

Som man frågar får man svar

Med intresse och engagemang för din verksamhet

För att en undersökning ska bli riktigt bra och ge något konkret att kunna gå vidare med krävs bra och noggranna förberedelser. Utan en god insikt kring vad man behöver veta, hur man bäst kan mäta och varför man ska mäta (vad ska vi göra sedan), kan uppgiften bli mycket kostsam. Med över 30 års erfarenhet hjälper vi er att räta ut alla frågetecken.

Med den stora tillgången på enkätverktyg har det aldrig tidigare varit så lätt att skapa enkäter och samla in svar. Tyvärr är det lika lätt att trampa fel och då kan konsekvenserna bli stora och kostsamma.

Vi har kunskapen som hjälper er att;

  • Minimera kostnaden

  • Få den högsta svarsfrekvensen

  • Ta fram resultat som kan användas

  • Analysera och presentera resultatet så att man förstår

Vi ser till att ni inte går vilse, men framförallt att ni hittar det ni söker

Planering av undersökning

Varför behöver vi göra en undersökning? Vilka frågor ska vi ställa? Hur får vi in svaren? Hur många svar behövs?

Framtagande av enkät/frågeformulär

Hur ställer man frågor? Vilken typ av frågor? Vilka svarsalternativ ska vi ha? Öppna svar eller fasta alternativ? Hur ska design och layout av enkät se ut?

Insamling av svar

Telefon, personlig intervju eller webbenkät? Vilket enkätverktyg är bäst? Hur många påminnelser kan man skicka? Respondentgåva eller ej?

Analys och presentation

Vad gör vi med svaren? Vilka analyser kan man göra? Räcker det med Excel? Vem ska läsa rapporten, hur ska resultatet presenteras så att läsaren förstår?

Foto: Marie Pfrunder

Ni väljer vad just ni behöver hjälp med!

Inte enbart undersökningar

ServiceScore® är ett övergripande angrepps- och arbetssätt för att kartlägga, mäta, analysera och arbeta med service. Arbetet är helt fokuserat på den service som företaget erbjuder och bygger på en unik modell med nio affärsögonblick i kundprocessen. Med personliga, digitala och mekaniska serviceverktyg erbjuda service utöver det förväntade. Utifrån denna modell och företagets målsättningar byggs ett koncept och en struktur för hur företagets serviceerbjudande ska se ut.

audit, data, report-3254283.jpg

Lösningar för revision och kontroll

Vi bygger och administrerar system för att stötta och effektivisera internrevision. Möjliggör att i realtid se hur väl policys, regler och kontroller uppfylls i bolag eller enheter.

Automatisk uppföljning av revisioner ’Audits’ blir ett värdefullt hjälpmedel för åtgärder och styrning.

theatre, chairs, red-4783908.jpg

Skräddarsydda utbildningar där det finns behov av kompetensstärkning. Grundläggande kurser i praktisk statistik.

Inspirationsföreläsningar för att skapa en bra anda i arbetsgruppen, avdelningen eller i hela företaget.

Kontakta oss idag så berättar vi vad vi kan hjälpa er med