Mistat AB

Mistat AB

Våra projekt

Parallellt med att utföra uppdrag åt våra kunder driver vi projekt med syfte att utveckla och hitta nya modeller som kan förklara och mer effektiva verktyg för att påverka och få resultat.

Tycker du att våra pågående projekt är intressanta och skulle du vilja vara en del i dessa. Tveka inte att höra av dig, det finns alltid plats för fler tankar och viljor!

Bra anda på jobbet

Hur ser det ut på ditt företag, på ditt jobb, på ditt kontor eller på din avdelning. Har ni en bra anda på jobbet? Vad är det i så fall som har skapat och driver denna anda. Är det en centralt fastställd företagskultur som bygger på värderingar och fastställda kärnvärden eller är det något annat, något som medarbetarna själva har skapat?

För att få en bra anda på jobbet gäller det att inte bara göra saker utan framför allt att vara på ett sätt som känns rätt. Detta oavsett vilka arbetsuppgifterna än må vara.

Vill ni mäta styrkan i serviceandan hos er personal? Kontakta oss för att vara med i detta utvecklingsprojekt genom att vara testpilot i en helt ny typ av intern mätning som ger svar på hur bra andan på jobbet är.

Service Audit

Man brukar i servicesammanhang prata om lågt hängande frukt eller att i de blindas rike är den enögde kung. Översatt till servicesammanhang kan den som ser till att det finns en fungerande process för vad som ska göras i varje kundkontakt och varje kommunikationskanal, skapa både en positiv serviceupplevelse och öka sin försäljning.

Hur ser det ut i er verksamhet? Har ni en servicepolicy och känner i så fall era medarbetare till den och vad den innebär i den dagliga verksamheten?

Läs mer om detta på ServiceScore!