Mistat AB

Mistat AB

Våra tjänster


Vi kan allt som handlar om undersökningar

Under drygt 30 år har vi gjort det mesta. Vi vet vilken typ av undersökning som passar bäst utifrån behov, förutsättning och situation. Kundmätningar, medarbetarmätningar, medlemsmätningar, varumärkesvärderingar är en enkel kategorisering av de vanligaste. Betydligt svårare blir det när man ska bestämma sig för hur ofta, till vilka, hur omfattande eller med vilket innehåll undersökningen ska genomföras.


Vi tar ansvar för hela processen, eller där det behövs hjälp

För att i slutändan få till ett stabilt och funktionellt hus gäller det att följa ritningarna och sedan inte slarva med någon del och göra sakerna i rätt ordning. Grunden, materialet, VVS, elinstallationer, ventilation och inte minst tak. På samma sätt fungerar det när man ska göra en undersökning. Slutresultatet ska hålla och viktiga beslut kommer att fattas utifrån vad som kommer fram. Tolkningarna av resultatet kommer att vara olika men vad är egentligen rätt? 

Vi är byggherren som ser helheten och tar ansvar för slutresultatet. Om man önskar sköter vi hela processen eller så hjälper vi till i de delar där man önskar stöd eller djupare kompetens.


Nöjdkundgaranti

I alla våra uppdrag har det under alla år ingått en ”nöjdkundgaranti” som garanterar att det resultat som tas fram alltid ska ha en nyhetseffekt men framför allt en beslutseffekt.

Tyvärr ser man ofta att resultatet i en undersökning inte ger några nya insikter. Kommentaren ’men det där visste vi ju redan, vad skulle vi ha det här till…’ är inte helt ovanlig. Det är förstås jätteviktigt att man känner sig trygg med att fatta beslut utifrån det underlag man fått.

Grundidén med garantin är enkel, i de fall ingen nyhets- och beslutseffekt kan påvisas utgår ingen kostnad.

Detta ställer förstås höga krav på oss, men även på våra kunder! Vi måste få en bra bild av vilka förväntningar som finns och möjlighet att få en bra kunskap om undersökningsproblemet. Sist men inte minst krävs det att kunden är engagerad och sätter av tid för projektet.


Vi samarbetar med

För ett bra slutresultat krävs förstås bra och tillförlitliga verktyg.

Du är självklart välkommen att höra av dig om du har praktiska användarfrågor som rör dessa produkter/tjänster. Du kanske bara vill ha ett utlåtande och då är vi förstås en referens där du kan räkna med ett utlåtande och omdöme som bygger på stor erfarenhet.